برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

افزايش قيمت برق!

قرار بود قيمت برق از اول سال ٩٤ افزايش پيدا كند، اما دولت منتظر نماند و قيمت برق را از اول اسفند ماه سال جاري، به ميزان ٢٠ درصد افزايش داد.

داشتن عقايد مخالف عموم

از داشتن عقيده اي مخالف عقايد عموم بيمناك مباش، زيرا هر عقيده اي كه امروز مورد قبول است، زماني مخالف عقيده ي عموم بوده است!  
 " برتراند راسل"