برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۱۲/۰۲

The Power of Vision1- Tactics and Strategies 
2- Set goals and targets 
3- Discipline
4- Educate
5- Negotiate with targets 
Finally you have became a WIN.
#BahramMoradianPey

۱۳۹۳/۱۲/۰۱

نیکلاس کپرنیک تولدت مبارك!


(۱۹ فوریه ۱۴۷۳ - ۲۴ مه ۱۵۴۳

نيكلاس كپرنيك، ستارهشناس، ریاضیدان و اقتصاددانیلهستانی بود که نظریه خورشید مرکزی منظومه شمسی را بسط داد و به صورت علمی درآورد. وی پس از سالها مطالعه و رصد اجرام آسمانی به این نتیجه رسید که بر خلاف تصور پیشینیان زمین در مرکز کائنات قرار ندارد، بلکه این خورشید است که در مرکز منظومه شمسی است و سایر سیارات از جمله زمین به دور آن در حال گردشند.

نظریه انقلابی کپرنیک یکی از درخشانترین کشفیات عصر رنسانس است که نه فقط آغازگر ستارهشناسی نوین بود، بلکه دیدگاه بشر را دربارهٔ جهان هستی دگرگون کرد.

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

هيپاتيا اسكندريه

Reserve your right to think, for even to think wrongly, is better than not to think at all. 

حق فکر کردن را برای خودت حفظ کن، زيرا كه، حتي غلط فکر كردن، بهتر از هرگز فکر نکردن است.

#هيپاتيا اسكندريه #رياضيدان #منجم #فيلسوف
#Hypatia of Alexandria #Mathematician #Astronomer #Philosopher 

۱۳۹۳/۱۱/۲۶

Taxi by Jafar Panahi

Banned Iran film 'Taxi' by Jafar Panahi Takes Top Prize at Berlin Film Festival.

گاليله تولدت مبارك


"Happy Birthday Galilei"
 قدر زمان حال را بدانید كه گذشته برنمی گردد و آینده شاید نیاید.
Galileo Galilei
Italian astronomer & physicist 
  1. (February 15, 1564, Pisa, Italy)(January 8, 1642, Arcetri, Italy)

گالیلئو گالیله دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیائی در سدههای ۱۶ و ۱۷ میلادی بود. گالیله در فیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت و یکی از پایهگذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین بود.
از معروفترین قربانیان تفتیش عقاید در دوران قرون وسطی میتوان از گالیله نام برد که البته به علت بازگشت وی از عقیدهاش مبتنی بر زمین مرکزی اعدام نشد. دیگر قربانی معروف تفتیش عقاید که اعدام شد جردانو برونو بود که هم به علت داشتن یکی از آیینهای ابتدایی و هم به علت عدم اعتقاد به نظریه زمین مرکزی اعدام شد.