برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۷

''Day of Action to Defend rapper Shahin Najafi facing a death fatwa''May 26 2012: ''Day of Action to Defend rapper Shahin Najafi facing a death fatwa''

Ex-Muslims of Britain (CEMB)
The Council of Ex-Muslims of Britain (CEMB) supports the International Day of Action in support of Shahin Najafi, an Iranian rapper and songwriter living in Germany who has received a fatwa of death by the two Iranian Ayatollahs Makarem Shirazi and Safi Golpayegani. Shahin has been accused of offending Islam in his rap, Naghi. A bounty of 100,000 US dollars has been offered as reward for his murder on a website affiliated to the Islamic regime of Iran.

The CEMB calls on all to join in the various meetings, rallies and actions to be held on 26 May in order to defend Shahin’s right to free expression and his right to be free from threats and intimidation. A criticism of religion is key to the basic right to free expression.

To support Shahin and to stand up for freedom of expression, please join the Facebook page and visit his website.

For more information, contact:
Maryam Namazie
Spokesperson
Council of Ex-Muslims of Britain
BM Box 1919
London WC1N 3XX
telephone:             +44(0)7719166731       
e-mail: ex-muslimcouncil@googlemail.com


تفاوت جامعه نروژ و ایرانمن سودابه سرخیل هستم از ایران که می خواهم تفاوت های بین ایران و نروژ را با توجه به این مدتی که در اینجا زندگی می کنم برای شما بگویم.
اول باید بگویم که همه ی ما انسان هستیم و نیازهای مشابه داریم ، که همه نیازهای طبیعی و جهانی است . تفاوت در چیزهای دیگری است که می خواهم به آن بپردازم .
اما چیزی که واضح است این است که جامعه ی نروژ بسیار انسانی تر از جامعه ی ایران به خواسته ها ، نیاز ها و استعداد های انسانی جواب می دهد ؛ که در اینجا میخواهم دلایل آن را بگویم.
در ابتدا خاطرنشان می کنم که نسبیت فرهنگی یک تئوری است که دول غرب آوردند و آن این را می گوید که مردم جهان بر حسب فرهنگ شان با هم متفاوت اند !؟ و برحسب فرهنگ هر کشوری باید به آن مردم نگاه کرد و بعد این فرهنگ ها را از کنج تاریخ پوسیده در می آورند . همان طوری که خمینی را به عنوان آلترناتیو در ایران بزرگ کردند.
سودابه سرخیل
هر چند خمینی را دول غرب بر سرکار نگذاشتند ، ولی فقط با دسیسه هایشان او را بزرگ کردند و دسیسه پشت دسیسه و جو را برای حاکمیت اش فراهم آوردند.
این واضح است که آن زمان در خود ایران مبارزه ای در جریان بوده ولی درست سربزنگاه حمایت های پشت پرده ی آنها از حکومت اسلامی بطرق مختلف و غیر مستقیم وجود داشت، مثل ایجاد جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که جمهوری اسلامی را که هیچ سنخیتی با خواست های مردم ندارد کماکان در حکومت نگه داشته است.
تفاوت های بین ایران و نروژ:
هرچند ممکن است هر جامعه ای از قبل پیشینه ای متفاوت با جوامع دیگر داشته باشد. مثل طرز پوشش و زبان، ولی چیزی که در دنیای امروز واضح است این شباهت ها و هم سرنوشتی مردم دنیا و حقوق جهان شمول انسانی است که به هرچیزی ارجحیت دارد و نه تئوری نسبیت فرهنگی ، که خود در واقع یک نوع نژاد پرستی و راسیست را با خود به همراه دارد و آن را در پوشش دفاع از فرهنگ و مردم آن مملکت به جلو می برند.
و اما برتری نروژ در مقابل جمهوری اسلامی:
من شخصا طرفدار سکولاریسم هستم. همانی که در نروژ حاکم است. همانی که جدایی کلیسا از دولت را به ثبت رسانیده است.
ما در ایران و جوامع اسلام زده دنبال چنین حکومت هایی هستیم. حکومت های سکولارکه در آن مذهب از دولت جداباشد. این زمانی است که به راستی آزادی مذهب و بی مذهبی به معنای واقعی قابل اجرا باشد. در حکومت اسلامی که من از آن آمده ام حق انتخاب و آزادی بیان ممنوع است و اختناق سرکوب جایگزین آن میگردد. از نگاه رهبران دینی مردم بایستی بی چون و چرا  و کورکورانه از قوانین شرعی اطاعت نمایند و حتی شک کردن به قوانین شرعی را گناه دانسته و سزاوار : شلاق ، زندان ، اعدام و سنگسار و غیره می دانند.
مذهبیون حکومتی در پناه خدا و قوانینش آمادگی انجام هر گونه اعمال جنایتکارانه اي را دارند و برای توجیه هر جنایتی آیه اي از کتاب دینی و ذکر احادیث می آورند و آنها مثلا در انجام اعمال به شدت غیر انسانی و جنایتکارانه نظیر سنگسار ، شلاق ، شکنجه ، ترور و زندان ، احساس ناراحتی نمی کنند وجدانشان به درد نمی آید! دارند کاری را انجام میدهند که باید انجامش دهند!یعنی اجرای دستورات خداوند. و اجرای چنین اعمال پستی را در جزء وظا یف شرعی خود میپندارند!
حکومت های اسلامی از صدر اسلام تا به امروز حتی نتوانستند جواب ابتدا ي ترین خواسته های مردم را دهند، و هرگز در حکومت هاي چنینی به آزادی های فردی و اجتماعی توجه اي نشده است، و در واقع در حاکمیت خدا جاي برای حاکمیت انسان در نظر گرفته نشده است، و انسان باید بی اراده، کاملا تسلیم اوامر الهی شود!

در کشورمن حکومت مذهبی حاکم است.حکومتی با قوانین شریعه و مذهبی که در قرن 21 سعی در تحمیل قرون وسطی ای دیگر بر ما را دارد.
در جمهوری اسلامی حکومت خداحاکم است. حکومتی که یک عده روحانیون به اسم خدا و مذهب هر آنچه که دلشان می خواهد بر سر مردم می آورند و هیچ کس مسئولیت بعهده نمی گیرد.
جوانان مملکتم چشمشان به دنیای امروز و دستاوردهای قرن21 بشریت است. این دستاوردها متعلق به هر انسانی در این کره ی خاکی است  و در عوض نسبیت فرهنگی که حدود سه دهه توسط دول غرب سیاست جهان امروز در آمده دستیابی به چنین دستاوردهایی را از ما جوانان و مردم کشور های اسلام زده دریغ می کنند.
رشد همه جانبه جوانان کشور هایی مثل ایران و مصر و بقیه که هیچ خود را کمتر از جوانان سایر کشور های اروپایی نمی دانند منجر به تضاد هایی اجتماعی با حکومت های مستبد اشان شده که منجر به انقلابات اخیر در کشور های خاورمیانه و آفریقای شمالی شده است.
این انقلابات از انقلابات ایران در ماه ژوئن 2009 شروع شد. هرچند انقلاب درایران به اهداف خود نرسید ولی شکست هم نخورد و هم چنان در بقیه ی کشورها سربلند کرده است.
هنوز در ایران زنان و جوانان ما در پی اهداف آن هستند.
دنیا مشاهده کرد که چطورحکومت های دیکتاتوری در ایران و بقیه کشورها انقلابات راسرکوب می کنند. شکنجه و تجاوزجنسی و زندان از روال عادی درآمده است.
در خود انقلابات مشاهده شد که خشونت از زنان و جوانان و مردم سرنمی زند بلکه از حکومت های دست نشانده غرب و همان حکومت های حاصل سیاست های نسبیت فرهنگی دول غرب شروع می شود.
من به عنوان یک زن و یک جوان ایرانی می توانم با اطمینان به شما بگویم در چنین کشورهایی اسلام زده انقلابات بدون حضور زن ها پیروز نخواهد شد و نمی تواند انقلابی زنانه نباشد. زیرا به واقع زن از هیچ حقوقی در کشورهای اسلام زده برخوردارنیست.
انقلابی که قرار است جمهوری اسلامی را بر اندازد، حکومتی که پایه های مذهبی و اسلامی دارد و ضدیتش با زن را به قهقرا بُرده است ، نمی تواند انقلاب زنانه و ضد مذهبی نباشد.
نمونه های چنین زنانی فراوان در ایران یافت می شود. در انقلاب دو سال و نیم پیش مشاهده کردیم که چطور زنان در خیابان ها می جنگیدند و تظاهرات ها را هدایت می کردند. از زنان ایرانی که یا ترور شده و یا امروز در بند اسارت هستند، مانند ندا آقاسلطان،ترانه موسوی،زهرا بهرامی، شیوا نظرآهاری و نسرین ستوده و صدها نفر دیگررا می شود نام بُرد.
با سپاس
سودابه سرخیل

Soodabe er FB-aktivist


Soodabe er FB-aktivist

Soodabe Sarkheil forsøker å skape revolusjon i hjemlandet Iran fra sin PC i Meråker.

Soodabe Sarkheil (27) har fått merke at det koster å gjøre opprør mot det regimet i hjemlandet Iran. Hun har nemlig tatt kraftig til motmæle mot alt det hun mener regimet står for av fiendtlige holdninger mot kvinner.
27-åringen nekter å bruke hijab, hun nekter å være mannens eiendom, hun nekter å underordne seg under et lovverk og et kvinnesyn som ikke lar henne leve som hun vil.

Facebook-aktivist

Hun vil at kvinnene skal være herre over egen kropp. Derfor er 8. mars en viktig dag for Soodabe Sarkheil.
– Denne dagen er en universell dag for alle kvinner som ønsker likestilling, sier 27-åringen som har bodd 15 måneder på asylmottaket i Meråker.
Som aktivist mot det sittende regimet måtte hun rømme fra hjemlandet. Men også som asylsøker i Norge bruker hun tid og energi på å kjempe mot undertrykkelsen. Hun har sin egen Facebook-side, og hun bruker forskjellige websider for å nå ut med budskapet sitt i kampen mot islam.
For henne er nemlig kampen mot regimet og kampen mot islam to sider av samme sak. Hun ser gjerne at folk som støtter henne, tar kontakt.

Avslag

Hun har fått avslag på søknaden sin om politisk asyl i Norge. Advokaten hennes har anket avslaget, og siden har hun ikke hørt noe. Nå går hun og venter.
Hva skjer hvis hun blir sendt tilbake til Iran? Selv er Soodabe Sarkheil ikke i tvil:
– Hva som skjer? Først blir jeg fengslet og utsatt for vold. Så blir jeg henrettet.
---------------------------------- 
Tusen hjertelig takk Ivar Værnesbranden for denne intervjuen.

علت اساسی جنگ‌ها

Muhammad ibn Zakariya al-Razi


«ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ‌ها و مخالفت با اندیشه‌های فلسفی و تحقیقات علمی هستند. کتاب‌هایی که به نام مقدس آسمانی معروف‌اند، کتب خالی از ارزش و اعتبارند و آثار اشخاصی مانند : افلاطون و ارسطو و سقراط خدمت مهم‌تر و مفید‌تری به بشر کرده ‌است.»
"زکریای رازی"

اسکار وایلد

Oscar Wilde

«مذاهب خواهند مُرد ، وقتی‌که واقعیت آن‌ها برملا شود.»
اسکار وایلد

حق با هگل بود

shaw

حق با هگل بود ، که می گفت : آنچه ما از تاریخ می آموزیم، این است که انسانها هیچگاه از تاریخ چیزی نمی آموزند.

جرج برنارد شاو

صنعتی به نام دین

صنعت و جنایتی به اسم دین

صنعتی به نام دین ، 21 قرن است که دست در جیب مردم دارد و در جهل و جنایت هم ، هر چه در توان دارد ، علیه بشر مدرن انجام می دهد !
آیا تا به حال فکر کرده اید ، که چرا انسان "خدا" و "مذهب" را اختراع کرد ؟
با ننگ به حداقل های دینی که باعث سرنگونی زندگی می شوند.
بهمن مرادیان پی

"نازنین ، عزم راسخت ، تیشه به ریشه جمهوری اسلامی است"

نازنین صدیقی


"(نازنین صدیقی ، قربانی شکنجه و تجاوز در زندان های ولایت جهل و جنایت جمهوری اسلامی است و با گوش دادن به مصاحبه ی او ، دل هر انسانی که ذره ای نفس در وجودش تکاپو داشته باشد ، به درد می آید)"

وقتی گفتی که صدای خرد شدن پایت را شندیدی ، استخوان های بدنم ناهوشیار درد را حس کرد ! دست خودم نبود ، زیرا ، زیر پایم خالی شده بود و واژگونی را احساس می کردم ؛ برای اینکه صدای کسی را شنیده بودم ، که درد را با پوست و استخوان حس کرده بود . شاید تو درک کنی ، وقتی دردنامه ی تو را از زبان خودت دریافتم ، برای دومین بار در زندگی ام ، احساس کردم روی سرم راه می روم !
حرف از چسبندگی و خون بار شدن پایت را از خودت شنیدم و میخ کوب شدم !؟ پیکرم روی زمین چسبید و دیگر نای پیمودن مسیر را نداشتم !
ولی با الگو برداری از خودت ، بلند شدم ، ایستادم و به مسیر ادامه دادم.
اندوهگینم که در قرن 21 ، باز هم باید شکنجه را فریاد کنم و این را بگویم که شکنجه ، بربریت و توحش است ! شکنجه به سخره گرفتن همه قواعد و قوانین جهانی است .
صدای تو را که شنیدم ، با خودم گفتم که کجای زمین هستی ؟
تو صحبت کردی و من در هم شکستم و در ذهنم شب شد ، نه آسمان بود ، نه ستاره ، نه ابر !
تنها به تو فکر می کردم ، صدای تو گذشته درمانی بود ! شب و شکنجه را یادآوری کرد ! تاریک شبی درست شد ، که تمام لحظاتم را از آن خودش کرد . سوز سردی به پاشد و ناهوشیار تصویری مه آلود ، مجسم شد؟!
جانیان اسلام زده ، قدرت خود را روی تو به نمایش گذاشتن ، ولی تو پیروز شدی . آنها تو را زیر فشار گذاشتند ، ولی تمامی فشار به سوی خودشان بازگشت . تو با عزم راسخت تیشه به ریشه ی ننگین شان زدی . تو ایستادی ، راه رفتی ، دوباره نبرد کردی و این قدرت تو ، دهن کجی بود ، به ننگین صفت های اسلامی .
وقتی از کرم هایی سفید صحبت کردی ، انگار کرم ها از درون مغزم بیرون ریختند و رعشه ، تمام وجودم را از آن خود کرد ! دوست داشتم که دستانم را روی سرم بگذارم و مغزم را بیرون بکشم ؟!

رفتارهای پزشکان با تو ، تجاوز به سوگند نامه ی بقراط بود !
نازنین عزیز : تجاوز به تو ، تجاوز به تو ، تجاوز به نسل من است .
وقتی صحبت های تو را نگاه و گوش کردم ، هم ناراحت شدم و هم خوشحال !؟
ناراحت شدم که چرا انسان مدرن قرن 21 ای ، باید مورد وحشیانه ترین رفتارهای اسلامیون و ادیان قرار گیرد ؟ خوشحال شدم که در کنارت ، با تمام نیرو به اهداف آزادی خواهی و برابری طلبی فکر میکنم و جاری در زمان حال هستم و برای نبرد ،از تو انرژی می گیرم.

عزیزم تجاوز جنسی در فرهنگ جمهوری اسلامی و ادیان ، نهادینه شده است. من از طرف نسلی که زندگی اش تحت الشعاع اسلام قرار گرفته و جوانی اش از دست رفته ، این را عرض می کنم :
ما نسل سوخته و دهه ی شصتی ، صدای قربانیان شکنجه و تجاوز جنسی ، در زندان های جمهوری اسلامی هستیم.
با مهر
بهمن مرادیان پی
----------------------------------------------
برای دریافت ویدیو مصاحبه نازنین صدیقی به لینک زیر بروید :
http://www.youtube.com/watch?v=bsJaao63ooQ&list=UUOka5xkUBb-XrirwRmRrHFg&index=1&feature=plcp

احساس خوب

Birmingham

هر وقت نسبت به دوست و یا همسرت ، حس خوبی بهت دست داد ، بهتره که بهش بگی ، که احساس خوب به اون هم منتقل بشه و این باعث می شه که رابطه ی شما قوی تر بشه.

برگرفته از نظریات آلفرد آدلر و زیگموند فروید
با مهر
بهمن مرادیان پی

ویروسی به اسم "خدا"

کنفدراسیون بی خدایان ایرانی

کلید قفل زندگی ما در قرن 21 ، جارو کردن خرافات از زندگی حقیقی امان است . انسان برای خلاصی و دست یابی به زنده بودن زندگی ، باید دست از سر ویروسی به اسم "خدا" و صنعتی به نام "دین" بردارد.
با مهر
بهمن مرادیان پی

جورج اورول

George Orwell

در طی زمان به علت فریب جهانی و فریبکاری ، گفتن و عنوان کردن حقیقت ، یک عمل انقلابی می شود.
جورج اورول
ترجمه: کنفدراسیون بی خدایان ایرانی
During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act
George Orwell

قفل و کلید

Bahman Moradian Pey

برای باز کردن قفل ،کلید لازم است ، شکستن قفل دردی را دوا نمی کند.
با مهر
بهمن مرادیان پی

دین اسلام همانند ، کشتی ای بر دریایی از خون شناور است و از جنگ و جنایت حمایت میکند !


می توانید روایتی از این قوم شوم و انسان ستیز را بخوانید :

"جنگ با یهود و فتح کامل خاورمیانه"

بنابر روایات متعددی که ذیل آیات آغازین سوره بنی‌اسراییل بیان شده دومین شکست جدی یهودیان در طول تاریخ به دست یاوران امام عصر(ع) خواهد بود. این مطلب را در منابع اهل تسنن نیز می‌توان یافت. برای نمونه:«قیامت برپا نشود تا اینکه بین مسلمانان و یهودیان جنگی رخ دهد که مسلمانان همه آنان را به هلاکت رسانند؛ به گونه‌ای که اگر شخصی یهودی در پشت درخت یا صخره‌ای پنهان شود آن درخت و صخره به صدا در آمده و می‌گوید:‌ای مسلمان، یک یهودی در پناه من مخفی شده، او را هلاک کن….»

همان طور که مشاهده می‌شود این جنگ متفاوت با جنگ‌های معمولی خواهد بود به نحوی که نباتات و جمادات نیز به یاری یاران امام زمان(ع) خواهند آمد تا به ظلم‌ها و جنایات پایان ناپذیر یهود خاتمه بخشند. با تسلط بر فلسطین و مناطق اطراف آن در این مقطع، امام زمان(ع) بر منطقه خاورمیانه مسلط می‌شوند.

نقی و نعقه


امام نقی برای اولین بار به کعبه رفت تا نقاف کند. امام دو بار دور کعبه چرخید و حسابی خسته شد. سپس فکری به سر مبارکش، ظهور کرد. وی کعبه را برداشت، و زیر آن صفحه گردانی قرار داد تا خود کعبه بچرخد. سپس تعدادی صندلی هم دور کعبه چید تا زائرین در آنجا بنشینند و هر گاه هفت دور کعبه چرخید، نقاف ایشان تمام شود.
از این رو به کعبه، نعقه میگویند و نقی کار زائرین را راحت کرد

نقی و نعقه

سوره نقی - آیات 1 الی16


قسم به پیج کمپین. آن زمان که لایک میخورد (١) و قسم به عکسهایش زمانی که شِیر میشود (٢) و قسم به اصحابش آن زمان که تعدادش از 8000 بالاتر می رود (٣) و قسم به اسمت نقی آن زمان که بر سر زبانها می افتد (۴) و قسم به آن زمان که در حال نعوظ و جماعی (۵) و باز قسم به پیجت. و آن کس که آن را ساخت (۶) که هوس ادمین شدن آن پیج را مابه جانش انداختیم (٧) باشد که تعقل کنید (٨) همانا ما ادمین را مبعوث کردیم تااین پیج را راه اندازی کند (٩) تا اصحاب واقعی را به هم نزدیکتر کند ( ۱۰ ) و حدیث ها بگویند(۱۱ ) باشد که رستگار شوید (۱۲ )ای عباسیون! هرقدر هم خود را جر دهید باز نقی پیروز است (۱۳ ) دست از لجاجت بردارید.(۱۴ ) که در این کار خسرانی بزرگ و عذابی عظیم است (۱۵)باشد که آبرویتان برود (۱۶ ) ...

روشنفکر مذهبی


روشنفکر مذهبی ، همانا آخوندی قداره کش است که خود را با کراوات زینت داده است و دوباره به خواب رفتند!

viva Maryam NamazieMaryam Namazie will be speaking at the Imagine No Religion 2 Conference in Kamloops, BC Canada during 18-20 May 2012

Taking place at the Kamloops Convention Centre in Kamloops British Columbia Canada.
Imagine No Religion 2
viva Maryam Namazie

ماله کشان در اسلام ناب


امام نقی (ع) در پی صدور حکم ارتداد و تهدید به قتل نقیون ، در بیانیه ای اعلام کردند ، که به تعداد کثیری ماله کش برای اثبات رحمانیت اسلام نیازمندند.

امام در حمایت از شاهین نقوی


امام نقی(ع): آنقدر فتوا صادر کنید ، تا فتوا دانتان پاره شود!

امام در حمایت از شاهین نقوی

از مرگ نمی ترسم و در انتظارش هستم

Shahin Najafi
من مرتدم و به ارتدادم می بالم.
من هتاکم ؛ کسانی که نگران هستند ، از من فاصله بگیرند.
من علیه مذاهب ، که 21 قرن است زندگی بشر را نابود کرده اند ، می نویسم و نقد رادیکالم را فریاد می کنم.
کسانی که مذهبی هستند ، به جای فرار رو به جلو ، بایستند و پاسخی منطقی به سوالاتم بدهند.
به جای چشم سفیدی به این فکر کنید ، که چرا انسان "خدا" را آفرید و حولش چرخید ؟
به جای روده درازی ، به فکر جنایاتی باشید که صنعتی به نام دین ، انجام داده و در عصر ما ، همچنان در حال جاری کردنش است !
فرزاد را به دلیل های واحی از ما گرفتید !
حال در پی این هستید ، که فاجرین دینی را به جان شاهین نجفی بیاندازید !
تفکر شاهین ، بهمن و بهمن نام ها ، ریشه دوانده و تمامی این کره ی پهناور را از آن خودش کرده ، است .
آیا به این فکر کرده اید که به آغاز پایان نزدیک شده اید ؟
تا به حال به این فکر کرده اید که هر سر بالایی ، یک سر پایینی دارد ؟
از این بترسید که در آینده ای نزدیک ، زیر بهمنی قرار می گیرید ، که در آن شاهین ها و فرزاد های دیگری هستند .

ننگ بر تمامی حداقل های دینی
ننگ بر جاری کننده ی توحش ، بربریت و اوتیسم دینی
ننگ بر کسانی که با احکام دینی ، سعی بر نابودی انسان دارند.

با مهر
بهمن مرادیان پی

موسيقي نيروي حيات (Charles Robert Darwin)

Charles Robert Darwin

موسيقي نيروي حيات بخشي است كه به گونه اي اسرار آميز، خاطره هاي فراموش شده دورترين روزهاي زندگي را در قلبها بيدار مي كند.

''چارلز رابرت داروين''

تاثیرگذاری صدای زنان بر روی رشد گیاهان ، بسیار بیشتر از صدای مردان است


"گیاهان صدای زنان را بیشتر دوست دارند"

تاثیر صدای انسان بر روی سرعت گرفتن رشد گیاهان امری است که به واسطه مطالعات پیشین به اثبات رسیده است. اکنون مطالعات جدید نشان می‌دهد که

''تاثیرگذاری صدای زنان بر روی رشد گیاهان ، بسیار بیشتر از صدای مردان است"

این یافته بر اساس آزمایشی یک ماهه ارائه شد. طی این آزمایش دانشمندان مشاهده کردند میزان رشد بوته گوجه فرنگی زمانی که در معرض صدای زنانه قرار

می‌گیرند دو سانتیمتر بیشتر از زمانی است که در معرض صدای مردانه قرار می‌گیرند.

در این آزمایش بهترین صدایی که بر روی رشد گیاه بیشترین اثر را داشت صدای سارا داروین نواده گیاه شناس افسانه ای چارلز داروین بود. وی متنی را از کتاب

منشا گونه ها برای گیاهی خواند و نتایج نشان داد این گیاه نسبت به گیاهی که در معرض صدای مردانه قرار داشته پنج سانتیمتر بیشتر و نسبت به صدای زنی دیگر

1.2 سانتیمتر بیشتر رشد داشته است.

کالین کورسبی مدیر موسسه RHS که انجام این مطالعات را به عهده داشته است اعلام کرد هنوز دلیل این تاثیر بیشتر تعیین نشده است. شاید بتوان این تاثیر را به

 گسترده بودن دامنه صوتی زنان و تن صدای آنها نسبت داد. شاید امواج صدای آنها پس از برخورد با سطح گیاه تاثیر متفاوتی از خود به جا می‌گذارند.

آزمایشهای این موسسه از ماه آپریل آغاز شده و طی آن قسمتهایی از آثار تاریخی مانند روز تریفیدها اثر جان ویندهام، رویای نیمه شب تابستان ویلیام شکسپیر و منشا

گونه های چارلز داروین برای گیاهانی تعیین شده خوانده شد. افرادی با صداهای مختلف برای خواندن متن برای 10 بوته گوجه فرنگی انتخاب شده بودند و طی

 یک ماه به خواندن متون مختلف برای گیاه خود ادامه دادند.

گیاهان در این آزمایش امواج صدا را از طریق هدفونی که به گلدان آنها اتصال داشت، دریافت می‌کردند. در عین حال شرایط تمامی گیاهان یکسان بوده و به

منظور اطمینان از مساوی بودن شرایط برای تمامی گیاهان، دو بوته ناظر مشابه در شرایط سکوت تحت نظر گرفته شدند.

نتایج نشان داد به صورت میانگین زنان به نسبت مردان شاهد رشد 2.5 سانتیمتری گیاه خود بودند. در عین حال برخی مردان شرکت کننده در آزمایش به اندازه ای

تاثیر منفی بر روی گیاه گذاشته بودند که گیاه مورد آزمایش رشدی کمتر از گیاه ناظر و رشد داده شده در سکوت داشت.

صدای سارا داروین بیشترین تاثیر را بر روی رشد گیاه از خود نشان داد و وی در واکنش به تاثیر صدای خود بر روی رشد گیاهان از آن به عنوان افتخاری بزرگ یاد کرد.

۱۳۹۱/۰۲/۲۴

سرک کشیدن اوباش اسلامی به نسل من ، یک بدیهی است !؟

 islamic regime is a terrorist

برای تو می نویسم ''شاهین نجفی'' : سرک کشیدن اوباش اسلامی به نسل من ، یک بدیهی است !؟

این مقاله پس از صحبت های اخیر "رضا پیشرو" و "امیر تتلو" دو خواننده ی خرده پا ، نوشته شده و حمایت تمام قد از "شاهین نجفی" و "آزادی بیان" ، از نقاط برجسته ای است ، که نویسنده ی در راستای مسیر خود قرار داده است.
حمایت و تشویق به بربریت ، در قرن 21 را ، اسلامیون و شخص خمینی بر عهده داشت و بعد از سرنگونی او ، ماشین قتل و جنایت جمهوری هولوکاست اسلامی ، در دیروز و امروز عصر ما ، این ننگ را ادامه داده و می دهد !
همان طور که نسل من ، خوانده و شنیده است ، در دیروز زندگی معاصر ما ، خمینی قتل ، جنایت و تجاوز را نمایندگی می کرد و مردم را به خشونت دعوت می کرد و متاسفانه در امروز زندگی ما ، این خشونت و خوی درندگی ، به قسمتی از هم نسلی های من ، هم سرایت کرده است.
این رفتارها باعث شده که در قرن گفتگو و تمدن ، شاهد این باشیم که "رضا پیشرو" از خورده پاهای رپ فارسی و "امیر تاتتلو" دیگر خواننده ی خورده پا، با کمال وقاحت ، معنی و مفهوم آزادی را کمرنگ کنند و به نظر و فکر "شاهین نجفی" حمله کنند و در زندگی انرژیک امروزی ما ، به حق و حقوق هم نوع خودشان ، تجاوز کنند ؟!
در عین نابرابری ما شاهد هستیم که تفکر اوباشان اسلامی ، به نسل ما سرایت کرده وحیرت زده شده ایم ، که با تدارک ویدئو و یا نوشته ،شاهین و شاهین ها را تهدید به مرگ می کنند !؟
تمامی این اتفاقات چند روز اخیر و تهدید و کمر بستن به قتل "شاهین نجفی" ریشه در صنعتی به نام "دین" دارد و اگر اتفاقی برای "شاهین نجفی" روی دهد ، تمام این افراد دینی و صنعت زده ی دینی ، که به وی حمله کرده اند و توحش و بربریت را به اجتماع انتقال داده اند ، باید پاسخ گو باشند .
شاهین نجفی این حق دارد ، که در مورد تمامی نفرات دینی ، شعر بنویسد و تمامی آنها را به چالش بکشد ، زیرا انسان حق دارد ، آزاد باشد و به راحتی تمامی حرفش را بیان کند و در این میان کسی حق ندارد ، دیگری را قضاوت کند و برای او حکمی صادر کند .
تا به حال سیستم اسلامی جاری ، به این فکر کرده است : که اگر حتی ، شاهین نجفی حذف شود ، برای مقابله با تفکر شاهین که ریشه دوانده ، چه می کند ؟
در این راه کسانی که حمله به شاهین را آغاز کرده اند ، بازنده ی بی چون و چرای این حمله هستند و این را بدانند که پا بردارند و یا پای روی زمین بگذارند ، زیر پایشان مین است و سرنگونی را برای خود به ارمغان می آورند ! با این رفتارها شاهین و شاهین ها به راه خود با قدرت بیشتر ادامه می دهند و این ویژگی ماست که موضوع را جدی تر دنبال می کنیم . پس ما محکوم هستیم به نبرد و پیروزی ما قابل لمس است . این رفتار ما به این معنی نیست ، که ما از راه شما وارد می شویم ، ما منطق داریم و از راه منطق به این نادانی ها پاسخ می دهیم وثابت می کنیم که زمین جای زیست است و برای باز کردن قفل ، کلید لازم است . کلیدی که در دست نسل روشن فکری که در دل خود "فرزاد کمانگر" و شاهین و شاهین ها بسیار دارد.
این اصطکاک های اخیری که علیه "شاهین نجفی" به راه افتاده ، به علت آلودگی دینی ایست که افرادی همچون "رضا پیشرو" و "امیر تتلو" دچارش هستند .
این نمونه ی بارز اوتیسم دینی و توحش اسلامی است که توسط سیستم وحشی صفتی ، چون جمهوری اسلامی به اجتماع تزریق شده است؟!
در انتها به عنوان یک مرتد به ارتدادم می بالم و تمامی این رفتارها و وحشی گری ها را محکوم می کنم و حمایت خودم را نسبت به "شاهین نجفی" اعلام می کنم و آزادی بیان را می ستایم و تنها راه حل و برون رفت از این بحران را ، در بحث و گفتگوی آزاد می بینم.
با مهر
بهمن مرادیان پی