برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۸/۰۵

سیستمی به نام جمهوری اسلامی که در انتهای خط ، سعی بر این دارد که همه را با خود ، به پایین بکشد !
به نام هویت انسانی


سالیان سال است که با اجرای قوانین نکبت بار اسلامی ، آرامش و آسایش را از مردم گرفته اند !!!
سالیان سال است که با اعدام کردن اندیشه ، با از بین بُردن روشنفکران و ... تغذیه می کند و با این روش خشونت و کینه توزی را نزد اجتماع انتقال داده اند !!!
این را بدانید که سالیان سال است که دیگر مردم سکوت خود را شکسته اند ؛
مردم فریاد کنان به سمت شما آمده اند و تنها راه شما رها کردن ، مُلک پادشاهی است.
دیگر هم میهنانمان بی پرده عدالت را خواهان هستند.
دیگر هم میهنانمان ، خود را در بخشی از راه حل جستجو می کنند ؛ نمی خواهند که با کم کاری به شما عُمر دوباره بدهند.
دیگر با عزم راسخ آمده اند که جزو تغییراتی باشند که می خواهند .
دیگر دورنمای این جنایات و اعدام های شما ، خواب از چشمانشان گرفته و سعی بر سرنگونی ، ماشین خونریزی به نام جمهوری اسلامی می کنند.
دیگر این فرهنگ به وجود و سرشت مردم راه پیدا کرده ، که نمی توانند ببینند که یکی اعدام و حذف می شود ، برای عبرت دیگری !!!
دیگر نمی توانند ببینند که نظام فاسد جمهوری اسلامی برای خفه کردن صدای معترضین خود ، دست به اعدام و ... می زند !!!
دیگر این را درکیده اند که باید زندگی را زندگی کنند و برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش شان را مضاعف کنند.
به امید روزی که دیگر نَه اعدامی باشد و نَه تبعیضی .
به امید روزی که رنگ آزادی را ببینیم و میهنمان آباد شود.

بهمن مرادیان پی
2011/10/26

اعدام یعنی
به نام هویت انسانی

اعدام یعنی : زندگی خیر ، حماقت آری
اعدام یعنی : هویت انسانی خیر ، دین آری
اعدام یعنی : نفس کشیدن خیر ، خشک مغزی آری
اعدام یعنی : بربریت اسلام
اعدام یعنی : توهش دیانت
اعدام یعنی : انتهای فاجریت
اعدام یعنی : تائید جنون
اعدام یعنی : تکثیر قوانین ارتجاعی اسلام
اعدام یعنی : بوی خون
اعدام یعنی : بوی تعفن
اعدام یعنی : سیاهی شب
اعدام یعنی : صدای ضعف سیستمی که نتوانسته بهداشت روانی جامعه را تضمین کند !
اعدام یعنی : وابسته شدن به قوانین مخرب اسلامی
اعدام یعنی : تائید جامعه ی توحیدی.

بهمن مرادیان پی


۱۳۹۰/۰۸/۰۴

اعدام بربریت و توهش است !!!
به نام هویت انسانی

اعدام یعنی :
ارسال امواج منفی ، از سوی سیستمی که فضای کشور را مسموم کرده است !

چه کسی اجازه داده با ترویج قوانین ارتجاعی ، انسانی را از زندگی محروم کنند !
با توسل به چه آئین و قواعدی ، انسانی از زندگی محروم می شود ، تا دسته ای عبرت بگیرند !

آیا اگر شخصی با هر اتهامی اعدام شود ، آن اعدام تاثیر مثبتی بر قشر جامعه می گذارد ؟

آیا اگر به فرض مثال ، یک فرد سیاسی طبق ماده ی ، 18 و 19 اعلامیه حقوق بشر ، با صراحت ، افکارش را بیان کرد ، باید زندگی و حق نفس کشیدن را از او گرفت ؟
حال اگر این کار انجام شود ، دیگر تمام افرادی که به آزادی بیان باور دارند ، سکوت می کنند ؟

به نظر من طغیانی روی می دهد ، طغیانی از روشن فکران ؛

یک لحظه بیایید و خودتان را جای بنده بگذارید ، آیا وقتی خبرهای اعدام را پوشش می دهید ، می توانید بی تفاوت باشید ؟

خیر؛

سکوت جایز نیست ، سکوت من و ما یعنی : شرکت در جنایت ؛
حال باید در این شرایط استثنائی چه کرد ؟
حال باید در این شرایط دگرگون ، برای ارتقا جامعه بشری چه کرد ؟
تنها کاری که در ابتدا باید انجام داد ، این است :
در آوردن عینک های بد بینی و بدون تبعیض ، تنها باید تلاش کرد ؛ تا هویتی از دست نرود !!
بدون خط کشی افکار ، بدون اینکه رفتارهای سیاسی طرف را در گذشته ، حلاجی کنیم ،
تنها باید صدای او باشیم ، باید صدایمان را گره کرده و از انتهای هنجره ، به گوش جهانیان برسانیم ،
باید فریاد سر دهیم ، این نقض حقوق بشر را ؛ باید خواهان توقف تمامی اعدام ها و رفتارهای ننگین باشیم.
باید فریاد کنیم ، این ناهنجاری را ،
باید صدایمان را بلند کنیم ، دیگر سکوت جایز نیست ؛
باید بگوییم یک سیستم خون ریز، با کشورمان ، با مردمان عزیزمان ، با روشن فکرانمان ، با فعالین سیاسی و اجتماعی امان چه می کنند !!! و کرده .
باید قوانین و قواعد ارتجاعی ، توهش و بربریت اسلامی را از میهن مان بیرون کنیم.
باید این زخم عفونی را مداوا کنیم ؛
باید این غده ی چرکی اعدام را ، از فرهنگ ایرانی امان بیرون کنیم ،
باری
اعدام نه ، زندگی آری
باری
تبعیض نه ، استقامت آری
باری
دلبستگی نه ؛ همبستگی آری
باری
آزادی را با پوست و استخوان خواهانیم و برای به ارمغان آوردنش ، تلاش می کنیم.

بهمن مرادیان پی
2011/10/25