برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۰۴/۰۴

گاردین: تجاوز به زندانیان سیاسی در ایران رایج است!!!به نام هويت انساني

وضعیت نامطلوب زندانیان سیاسی ،اختلاف اصول گرایان و تحریم ایران از اخبار مهمی است که در رسانه های جهان بازتاب داشته است.

روزنامه انگلیسی گاردین با استناد به نامه های زندانیان سیاسی ایران می نویسد زندان بانان ، مجرمان زندانی را تشویق می کنند به زنان زندانی سیاسی تجاوز کنند. این روزنامه تصریح کرده پدیده تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی به شیوه مرسوم برای مجازات و تنبیه فعالان سیاسی مخالف رژیم تبدیل شده است. گاردین با اشاره به اینکه مقام های حکومت اسلامی چشمان خود را بر پدیده تجاوز جمعی به زنان زندانی می بندند، می نویسد زنانی که مورد تجاوز قرار می گیرند معمولا به خاطر حفظ آبرو در این باره سخنی نمی گویند و در وضعیتی که اختناق حاکم اجازه نمی دهد روزنامه ها دراین باره چیزی بنویسند نامه های زندانیان منبع خوبی برای آگاهی از وضعیت فاجعه بار صدها زندانی سیاسی درایران است.

روزنامه نیویورک تایمز درصفحه اول با انتشار خبر بازداشت محمد شریف ملک زاده از نزدیکان احمدی نژاد می نویسد به این فرد اتهام فساد مالی وعضویت درجریان انحرافی وارد شده است. نیویورک تایمز این اقدام را شکاف میان آیت اله خامنه ای و احمدی نژاد خوانده و رسانه ای شدن آن را امری غیرعادی تلقی کرده است. این روزنامه درعین حال پیش بینی می کند که این جریان به برکناری احمدی نژاد منجر نخواهد شد زیرا او به خوبی متوجه شده قدرت لازم برای مقابله با آیت اله خامنه ای را ندارد ضمن این که آقای خامنه ای به پیامدهای بد استیضاح و برکناری احمدی نژاد به خوبی آگاه است. وی ترجیح می دهد یک احمدی نژاد تضعیف شده در مقام ریاست جمهوری باقی بماند تا این که با برکناری او رژیم را با بی ثباتی رو به رو سازد .

وال استریت جورنال با اشاره به تحریم شرکت ها و افراد بیشتری در ایران از سوی دولت آمریکا می نویسدهواپیمائی ملی ایران به اتهام کمک به سپاه پاسداران درنقل و انتقال موشک وسایر جنگ افزارها به مناطقی درخاورمیانه از جمله سوریه مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است.

تقدیم به آرشان در بند میهنم که جان در کمان کردند


به نام هويت انساني
ب. آرام

جان در کمان بنهاده اند، تا مرز حرمان بشکنند

زنجیر های یاس را، با پتک ایمان بشکنند


با نور شمع جانشان، با عشق و با ایمانشان

وین شام تاریک و سیاه و سرد دوران بشکنند


در بند ضحاک زمان، بی باک چون شیر ژیان

ایرانِ در بندِ ستم را قفل زندان بشکنند


در جنگ با جور و جفا، با عشق و با مهر و صفا

هم ظلم و بیداد و ستم را پا و دستان بشکنند


روزه درفش کاویان، گرز فریدون جانشان

گرز ستم را در کف ضحاک دوران بشکنند


صابر بیا صابر بیا، گشتی هدایی بی فنا

شوری به جان همرهان، تا کاخ سلطان بشکنند


سهراب! ندای خونتان، وان هاله ی گلگونتان

چون صاعقه قلب شب تاریک ایران بشکنند


آرام چرا بنشسته ای، دلمرده و دلخسته ای

همراه یاران شو عزیز، تا قفل زندان بشکنند

۱۳۹۰/۰۴/۰۲

ﺑﺮﻧﺎﻣه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ

به نام هويت انساني
Afsaneh Vahdat 23 June at 22:25 Reply Report
ﺑﺮﻧﺎﻣه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ، ﺳه ﺷﻨﺒه ﺷﺒﮭﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ٢٣/٤٥ ﺗﺎ ٢٤ ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان ٢١/٤٥ ﺗﺎ ٢٢ ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣه ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را ﺑه ھﻤﮕﺎن اطﻼع دھﯿﺪ! ﻣﺎ را از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣه ھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿد
Page: ‎402 people like this.

محکومیت تارا سپهری فر به هفت سال زندان و هفتاد و چهارضربه شلاق و ضبط وثیقه‌یبه نام هويت انساني


تارا سپهری‌فر٬ دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف٬ به ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین دادستانی تهران وثیقه وی را نیز ضبط کرده است.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، پرونده این فعال دانشجوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی پیرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت. این در حالی است که حتا وکیل وی نیز در جریان تشکیل چنین دادگاهی قرار نگرفته بود و حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده است.

براساس رای صادر شده٬ سپهری‌فر به اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس٬ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «اختلال در نظرم عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. علاوه بر این دادستانی تهران وثیقه‌ای که برای ازادی وی در اسفند ۸۸ سپرده شده بود را نیز ضبط کرده است.

تارا سپهری‌فر در اعتراضات پس از انتخابات در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۸ بازداشت و پس از گذراندن بیش از یک ماه در زندان و چند روز مانده به عید نوروز با تودیع قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی از زندن آزاد شد.

پیشنهاد این است، هر کە میتواند برای اعتصاب غذا روبرو ی دفتر اتحادیە اروپا در بروکسل، در این صفحە نام نویسی کنید و با ما همراه شوید....


من اگر بر خیزم ،تو اگر برخیزی
همە بر میخیزند ...
من اگر بنشینم ،تو اگر بنشینی !
پس چە کس برخیزد

بە آگاهی همە دوستان می رسانیم روا نیست کە فرزندان سربلند ایران را در کە
در دام و زندان حکومت جور و ستم ولایت وقیحانەفقیە گرفتارهستند و در زندانها نیز برای آزادی میهن و دفاع از حق مردم ایران جانشان را در کف دست، رو در رو با رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی بە اعتصآب غذای نا محدود دست زدەاندبە حال خود رها سازیم وامروز کە ما در کنج عافیت وآسایس هستیم حتا برای حمایت از این فرزندان سبز و سربلند ایران زمین کاری نکنیم...‌! آری بر همین اساس بیایید همەدست در دست هم برای حمایت از اعتصاب کنندگان اوین و رساندن صدای آنها کە صدای سهرابها و نداها ،هالە ها و صآبر هاست را بە گوش مردم جهان برسانیم.....پیشنهاد این است، هر کە میتواند برای اعتصاب غذا روبرو ی دفتر اتحادیە اروپا در بروکسل، در این صفحە نام نویسی کنید و با ما همراه شوید....

همراه شو عزیز ،تنها نمان بە درد ....
کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود